Lietuvos bankas
2016-02-18
  • pasalinti trukumus.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą, nustatė, kad AB „Agrowill Group“ nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų, o dalis 2014 m. išleistų „Agrowill Group“ akcijų gali būti nevisiškai apmokėtos, tuo padarant žalą bendrovei ir pažeidžiant akcininkų teises.

Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Agrowill Group“, sudarydama 2014 m. metines konsoliduotąsias ir bendrovės finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų, todėl pažeidė Vertybinių popierių įstatymą. Pažeidimai nustatyti bendrovei atvaizduojant apskaitoje įsipareigojimus bankui, vertinant investicijų į patronuojamąsias įmones vertės sumažėjimą, atskleidžiant informaciją apie pasėlių vertinimą.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „eTime invest“ akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ 2014 m. išleistų naujų akcijų, tikroji vertė yra nepagrįsta. Bendrovė neįvertino visų iki akcijų pasirašymo įvykusių reikšmingų aplinkybių, kurios turėjo įtakos UAB „eTime invest“ akcijų paketo vertei. Dėl to AB „Agrowill Group“ išleistos naujos akcijos gali būti nevisiškai apmokėtos, tuo padarant žalą bendrovei bei pažeidžiant akcininkų teises.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už finansinių ataskaitų neatitiktį tarptautiniams apskaitos standartams pažeidimą AB „Agrowill Group“ skyrė įspėjimą ir įpareigojo bendrovę rengiant 2015 m. finansines ataskaitas retrospektyviai jas ištaisyti ir iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ įstatinio kapitalo, tikrąją vertę. Nustačius, kad AB „Agrowill Group“ akcijos yra nevisiškai apmokėtos, ne vėliau nei iki 2016 m. gegužės 1 d. bendrovė privalo ištaisyti susidariusią situaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Smulkiesiems akcininkams šiuo metu jokių papildomų veiksmų dėl to imtis nereikia.