Lietuvos bankas
2016-09-17
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 250 eurų baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Euromaksas“ už neteisingos informacijos teikimą Lietuvos bankui bei netinkamą surinktų draudimo įmokų tvarkymą.

Draudimo brokerių įmonė Lietuvos bankui pateiktose 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. kovo 31 d. finansinėse ataskaitose nurodė, kad įsipareigojimų draudimo įmonėms (surinktų draudimo įmokų) atitinkamomis datomis nebuvo. Patikrinęs tas atskaitas, Lietuvos bankas nustatė, kad draudimo brokerių įmonė turėjo įsipareigojimų draudimo įmonėms. Be to, draudimo brokerių įmonė neužtikrino, kad klientų lėšos būtų atskirtos nuo draudimo brokerių įmonės lėšų, netinkamai saugojo ir tvarkė surinktas draudimo įmokas, todėl pažeidė teisės aktų reikalavimus.