Lietuvos bankas
2024-04-12
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sudarė 560,4 mln. Eur: palyginti su sausio mėn., jis reikšmingai išaugo – 83,3 proc. ESB perviršio padidėjimui didžiausią įtaką padarė padidėjęs paslaugų balanso perviršis ir sumažėjęs pirminių pajamų deficitas (žr. 1 pav.). Paslaugų eksportui (18,1 %) padidėjus daugiau už importą (8,3 %), paslaugų balanso perviršis padidėjo (31,6 %) ir sudarė 790,7 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas reikšmingai sumažėjo (50,6 %) ir sudarė 50,4 mln. Eur. Prekių eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 3,2 ir 3,6 %), užsienio prekybos deficitas šiek tiek sumažėjo (10,0 %) ir sudarė 201,0 mln. Eur;

2024 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2024 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2024 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas, palyginti su sausio mėn., sumažėjo, bet ir toliau buvo perteklinis ir sudarė 21,0 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų ir apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą padidėjo ir sudarė atitinkamai 31,1 mln. ir 47,0 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 62,1 mln., o pervedimai į užsienį – 32,7 mln. Eur.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (587,8 mln. Eur) daugiausia nulėmė išaugęs teigiamas grynųjų kitų investicijų (2,4 mlrd. Eur) srautas, kuris atsvėrė neigiamą grynųjų portfelinių investicijų (1,4 mlrd. Eur) srautą, susidariusį dėl išleistos naujos Vyriausybės euroobligacijų emisijos, ir neigiamą oficialiųjų tarptautinių atsargų srautą (467,9 mln. Eur) (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2024 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2024 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (84.2 KB download icon)