Lietuvos bankas
2024-03-15
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. sausio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sausio mėn., palyginti su 2023 m. gruodžio mėn., sumažėjo nuo 629,3 mln. iki 305,7 mln. Eur. ESB perviršio sumažėjimą nulėmė iš perviršinio deficitiniu tapęs pirminių pajamų balansas ir sumažėjęs paslaugų perviršio balansas (žr. 1 pav.). Paslaugų eksportui sumažėjus 18,4, o importui – 12,4 proc., paslaugų perviršinis balansas sumažėjo (25,5 %) ir sudarė 600,7 mln. Eur. Užsienio prekybos deficito sumažėjimui (25,8 %) poveikį padarė labiau nei prekių importas padidėjęs prekių eksportas (atitinkamai 6,0 ir 9,5 %);

2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas, palyginti su gruodžio mėn., sumažėjo, bet ir toliau buvo perteklinis ir sudarė 30,3 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų ir apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sumažėjo ir sudarė atitinkamai 23,8 mln. ir 29,2 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 63,3 mln., o pervedimai į užsienį – 28,3 mln. Eur.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (305,1 mln. Eur) daugiausia nulėmė neigiami grynųjų kitų investicijų (230,6 mln. Eur) ir tiesioginių investicijų (204,2 mln. Eur) srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius sausio mėn. mokėjimų balanso duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (80.5 KB download icon)