Lietuvos bankas
2024-06-28
11

2024 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. pirmojo ketvirčio tarptautinės prekybos paslaugomis duomenis, kurie rodo, kad:

paslaugų eksportas 2024 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 5,0 mlrd. Eur – 13,5 proc. daugiau nei 2023 m. pirmąjį ketvirtį, paslaugų importas – 2,9 mlrd. Eur, arba 5,3 proc. daugiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Paslaugų balanso perviršis (2,1 mlrd. Eur, arba 12,3 % bendrojo vidaus produkto (BVP)) per metus padidėjo 27,3 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2024 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2023 m. atitinkamu laikotarpiu, augo statybos paslaugų eksportas (38,0 %) ir kitų nepaskirstytų paslaugų importas (48,9 %) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo transporto paslaugų eksportas (294,1 mln. Eur) ir kelionių paslaugų importas (78,9 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 49,6 ir 48,3 %) sudarė transporto paslaugos. Apžvelgiamu laikotarpiu didžiausias tarp visų paslaugų balansų buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1,2 mlrd. Eur), o didžiausias tarp visų paslaugų – krovininio jūrų transporto paslaugų balanso deficitas (137,0 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes 2024 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2023 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 13,6 proc. ir sudarė 75,1 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 0,1 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus išaugo 2,4 proc. ir sudarė 74,4 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje sumažėjo 2,1 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 0,6 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (64,7 %) ir kitos verslo (11,2 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 24,6 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 75,0 ir 11,4 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2024 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2024 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

2024 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2024 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2024 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

ES lygmeniu 2024 m. atliekama Eurostato ir Europos Centrinio Banko koordinuojama mokėjimų balanso ir nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Siekiant turėti suderintus makroekonominės statistikos duomenis, bus peržiūrėti tarptautinės prekybos paslaugomis duomenys. Revizuota nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio iki 2023 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų duomenų eilutė bus paskelbta 2024 m. rugsėjo 30 d.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti  Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (97.2 KB download icon)