Lietuvos bankas
2024-06-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis, palyginti su kovo mėn., reikšmingai sumažėjo – nuo 458,2 mln. iki 2,3 mln. Eur. ESB perviršio sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs paslaugų balanso perviršis (39,7 %) ir išaugęs pirminių pajamų deficitas (2,7 karto) (žr. 1 pav.). Paslaugų eksportui sumažėjus (14,7 %), o importui padidėjus (7,2 %), paslaugų balanso perviršis reikšmingai sumažėjo (39,7 %) ir sudarė 503,9 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas padidėjo (2,7 karto) ir sudarė 249,1 mln. Eur – tai daugiausia nulėmė išmokėti dividendai investuotojams Lietuvoje. Prekių eksportui ir importui išaugus (atitinkamai 4,2 ir 3,9 %), užsienio prekybos deficitas šiek tiek padidėjo (1,5 %) ir sudarė 299,1 mln. Eur;

2024 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų perteklinis balansas išaugo ir sudarė 46,6 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų padidėjo 25,6 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sumažėjo 49,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio ir į užsienį išaugo atitinkamai 10,0 ir 12,8 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (286,0 mln. Eur) daugiausia nulėmė padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, teigiami tiesioginių investicijų ir portfelinių investicijų srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2024 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai
2024 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (83.7 KB download icon)