Lietuvos bankas
2023-04-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis vasario mėn., palyginti su sausio mėn., reikšmingai padidėjo – nuo 79,9 mln. iki 227,8 mln. Eur. ESB perviršio padidėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs (21,9 %) užsienio prekybos deficitas – nuo 414,4 mln. iki 323,8 mln. Eur (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos deficito sumažėjimui poveikį padarė labiau nei prekių eksportas sumažėjęs prekių importas (atitinkamai 3,2 ir 5,5 %). Tuo pačiu laikotarpiu paslaugų perviršinis balansas padidėjo nedaug (8,6 %) ir sudarė 668,9 mln. Eur;

2023 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas ir toliau buvo perteklinis ir sudarė 6,9 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (36,0 mln. Eur) per mėnesį padidėjo 59,5 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (52,6 mln. Eur), palyginti su sausio mėn., – 77,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 64,8 mln. Eur – palyginti su sausio mėn., jie išaugo 6,2 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos į užsienį sudarė 34,1 mln. Eur – padidėjo 5,3 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (1,1 mln. Eur) nulėmė neigiamas grynųjų kitų investicijų srautas (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius vasario mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.1 KB download icon)