Lietuvos bankas
2023-03-16
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. sausio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB), palyginti su 2022 m. gruodžio mėn., iš deficitinio tapo perviršiniu ir sudarė 79,9 mln. Eur. ESB perviršio atsiradimą nulėmė daugiau kaip per pusę sumažėjęs užsienio prekybos deficitas ir sumažėjęs, tačiau perviršiniu išlikęs paslaugų balansas (žr. 1 pav.). Smarkiai sumažėjus užsienio prekybos importui ir eksportui (atitinkamai 16,4 ir 7,4 %), reikšmingai sumažėjo užsienio prekybos balanso deficitas ir sudarė 414,4 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 8,1 ir 6,3 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo (10,6 %) ir sudarė 616,1 mln. Eur;

2023 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 12,0 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (22,6 mln. Eur) sumažėjo 4,6 karto, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (29,6 mln. Eur), palyginti su 2022 m. gruodžio mėn., sumažėjo 49,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 61,0 mln. Eur – palyginti su 2022 m. gruodžio mėn., jie sumažėjo 6,3 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 32,4 mln. Eur – sumažėjo 5,4 proc.;

teigiamą grynąjį 263,3 mln. Eur finansinės sąskaitos investicijų srautą nulėmė teigiami grynųjų portfelinių ir kitų investicijų srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius 2023 m. sausio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (81.5 KB download icon)