Lietuvos bankas
2023-11-08
11

Lietuvos bankas skelbia mūsų šalies ir kitų euro zonos šalių kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) paskolų ir sutarto termino (terminuotųjų) indėlių palūkanų normų palyginimą 2023 m. rugsėjo mėn. duomenimis. Į paveikslus įtrauktos tos euro zonos šalys, kurių duomenys skelbiami Europos Centrinio Banko (ECB) interneto svetainėje. Išsamią informaciją rasite ECB duomenų portale.

ECB paskelbtos euro zonos šalių kredito įstaigų sutarto termino paskolų ir indėlių naujų susitarimų1 palūkanų normos2 euro zonos rezidentams rodo, kad:

  • 2023 m. nuo birželio iki rugsėjo mėn. didėjo tiek paskolų, tiek sutarto termino indėlių palūkanų normos ir Lietuvoje, ir euro zonoje;
  • 2023 m. rugsėjo mėn. paskolų palūkanų normos Lietuvoje ir toliau yra vienos didžiausių;
  • sutarto termino indėlių palūkanų normos 2023 m. birželio–rugsėjo mėn. kilo ne taip sparčiai kaip kitose euro zonos šalyse – itin sparčiai palūkanų normos už indėlius Lietuvoje augo 2023 m. pirmąjį pusmetį;
  • Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigų paskolų ne finansų bendrovėms (įmonėms) palūkanų normos per 3 mėn.3 padidėjo atitinkamai 0,36 ir 0,27 proc. punkto – iki 6,43 ir 5,05 proc. (žr. 1 pav.);
1 pav. Paskolų ne finansų bendrovėms naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. rugsėjo mėn. paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams būstui įsigyti palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo atitinkamai 0,22 ir 0,17 proc. punkto – iki 5,8 ir 3,93 proc. (žr. 2 pav.);
2 pav. Paskolų namų ūkiams būstui įsigyti naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. rugsėjo mėn. paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams vartojimui palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo atitinkamai 0,19 ir 0,44 proc. punkto – iki 9,64 ir 7,86 proc. (žr. 3 pav.);
3 pav. Paskolų namų ūkiams vartojimui naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. rugsėjo mėn. paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigų paskolų namų ūkiams kitiems tikslams palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo atitinkamai 0,02 ir 0,33 proc. punkto – iki 7,54 ir 5,39 proc. (žr. 4 pav.);
4 pav. Paskolų namų ūkiams kitiems tikslams naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. rugsėjo mėn. paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigose palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo atitinkamai 0,24 ir 0,38 proc. punkto – iki 3,48 ir 3,58 proc. (žr. 5 pav.);
5 pav. Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. rugsėjo mėn. paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona
  • namų ūkių sutarto termino indėlių Lietuvos ir euro zonos kredito įstaigose palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo atitinkamai 0,19 ir 0,38 proc. punkto – iki 3,45 ir 3,08 proc. (žr. 6 pav.).
6 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. rugsėjo mėn. paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: Lietuva ir euro zona

1 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

2 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

3 Lyginami 2023 m. birželio ir rugsėjo mėn. duomenys.

Pranešimo pdf versija (121.7 KB download icon)