Lietuvos bankas
2023-10-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB) rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., iš deficitinio (5,9 mln. Eur) tapo vėl perviršiniu ir sudarė 566,2 mln. Eur. Šiam reikšmingam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo sumažėję užsienio prekybos (nuo 633,1 mln. iki 228,2 mln. Eur) ir pirminių pajamų (nuo 157,9 mln. iki 27,1 mln. Eur) deficitai (žr. 1 pav.). Reikšmingas užsienio prekybos eksporto padidėjimas (16,5 %) ir šiek tiek išaugęs importas (0,9 %) sumažino (64,0 %) užsienio prekybos balanso deficitą iki 228,2 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui padidėjus (atitinkamai 6,7 ir 8,5 %), paslaugų perviršinis balansas išaugo (4,8 %) ir sudarė 770,7 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas sudarė 27,1 mln. Eur;

2023 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų perteklinis balansas sudarė 50,7 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų per mėnesį padidėjo 1,8 karto ir sudarė 53,7 mln. Eur, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sumažėjo 6,3 mln. ir sudarė 37,5 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio ir iš Lietuvos padidėjo atitinkamai 0,6 ir 1,3 proc. ir sudarė atitinkamai 68,0 mln. ir 27,5 mln. Eur;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (947,4 mln. Eur) daugiausia nulėmė teigiamas grynasis kitų investicijų (499,9 mln. Eur) ir portfelinių investicijų (331,2 mln. Eur) srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius rugpjūčio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 
 
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.