Lietuvos bankas
2023-06-30
11

2023 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Valstybės duomenų agentūros pranešimas)

Paslaugų eksportas 2023 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 4,2 mlrd. Eur – 14,3 proc. daugiau nei 2022 m. pirmąjį ketvirtį, paslaugų importas – 2,7 mlrd. Eur, arba 8,0 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Valstybės duomenų agentūra.

Paslaugų balanso perviršis (1,5 mlrd. Eur, arba 9,3 % BVP) per metus padidėjo 27,7 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2023 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo finansinių paslaugų eksportas (56,4 %) ir statybos paslaugų importas (2,8 karto) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo transporto paslaugų eksportas (165,1 mln. Eur) ir kelionių importas (77,6 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 52,5 ir 51,3 %) sudarė transporto paslaugos. 2023 m. pirmąjį ketvirtį didžiausias tarp visų paslaugų balansų buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1,1 mlrd. Eur), o didžiausias deficitas (176,6 mln. Eur) tarp visų paslaugų – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27), palyginti su 2022 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 15,0 proc. ir sudarė 74,5 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 0,5 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus padidėjo 25,0 proc. ir sudarė 75,4 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje padidėjo 10,2 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 33,6 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (66,5 %) ir kelionių (9,0 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 9,2 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 78,3 ir 11,0 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2023 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2023 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

2023 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys2023 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2023 m. pirmojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (98.9 KB download icon)