Lietuvos bankas
2023-09-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. liepos mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB), palyginti su birželio mėn., iš perviršinio tapo deficitiniu ir sudarė 5,9 mln. Eur. ESB deficito atsiradimą daugiausia nulėmė reikšmingai padidėjęs užsienio prekybos deficitas (nuo 411,6 mln. iki 633,1 mln. Eur) (žr. 1 pav.). Reikšmingai sumažėjęs užsienio prekybos eksportas (12,6 %) ir importas (4,6 %), gerokai padidino (53,8 %) užsienio prekybos balanso deficitą, kuris sudarė 633,1 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui šiek tiek padidėjus (1,6 ir 0,7 %), paslaugų perviršinis balansas išaugo (2,8 %) ir sudarė 735,4 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas sudarė 157,9 mln. Eur;

2023 m.liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m.liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m.liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų perteklinis balansas sudarė 49,8 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų per mėnesį padidėjo 2,2 karto ir sudarė 29,7 mln. Eur, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą srautas nepakito ir sudarė 43,8 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 67,6 mln. Eur – palyginti su birželio mėn., sumažėjo 5,3 proc., o privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos padidėjo 5,6 proc. ir sudarė 27,1 mln. Eur;
teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (680,2 mln. Eur) daugiausia nulėmė teigiamas grynasis kitų investicijų srautas (851,5 mln. Eur) (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m.liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m.liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius liepos mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (81.2 KB download icon)