Lietuvos bankas
2024-03-29
11

2023 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2023 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 743,1 mln. Eur. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, jis padidėjo 59,9 proc. Teigiamą srauto pokytį lėmė padidėjusios nerezidentų investicijos į nuosavybės priemones. Didžiausi teigiami srautai į Lietuvą fiksuoti iš Nyderlandų (211,9 mln. Eur), Latvijos (116,3 mln. Eur) ir Estijos (91,8 mln. Eur), o neigiami srautai – iš Kipro (28,1 mln. Eur) ir Izraelio (19,1 mln. Eur). Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijos į finansinės ir draudimo veiklos (295,7 mln. Eur) bei apdirbamosios gamybos (215,4 mln. Eur) įmones;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7 proc. ir sudarė 691,8 mln. Eur. Didžiausią pajamų dalį lėmė reinvesticijos (539,1 mln. Eur) ir dividendai (125,6 mln. Eur). Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (160,8 mln. Eur), Latvijos (92,1 mln. Eur) ir Estijos (84,9 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 11 proc. ir 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 33,2 mlrd. Eur, arba 46 proc. bendrojo vidaus produkto. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 11 485 Eur TUI (2022 m. gruodžio 31 d. – 10 454 Eur). Lietuvoje daugiausia investavo Vokietijos (5,7 mlrd. Eur), Estijos (3,7 mlrd. Eur), Švedijos (3,3 mlrd. Eur), Nyderlandų (3,2 mlrd. Eur) ir Latvijos (2 mlrd. Eur) investuotojai. Daugiausia TUI (11,6 mlrd. Eur) pritraukė finansinės ir draudimo veiklos įmonės, jose investicijos augo 12,1 proc. (žr. 1 pav.);

Lietuvos TI srautas užsienyje apžvelgiamu laikotarpiu sudarė 67,6 mln. Eur. Didžiausias investicijų srautas fiksuotas Vokietijoje (37,6 mln. Eur) ir Švedijoje (34 mln. Eur); pagal ekonominės veiklos rūšis – informacijos ir ryšių (97,4 mln. Eur) veiklos įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, sudarė 141,6 mln. Eur, jų didžiausia dalis – reinvesticijos (120,9 mln. Eur). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (49,3 mln. Eur), Vokietijoje (33,8 mln. Eur) ir Lenkijoje (21,3 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš informacijos ir ryšių veiklos įmonių (49,8 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 25,9 proc. ir 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 13,3 mlrd. Eur. Lietuvos TI į Europos Sąjungos valstybes nares sudarė 60,3 proc. Svarbiausios Lietuvos TI užsienyje kryptys: JAV ir Latvija (34,2 ir 15,2 % visų Lietuvos TI užsienyje). Didžiausia Lietuvos sukauptųjų TI užsienyje dalis teko profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėms (46 %, arba 6,1 mlrd. Eur) (žr. 2 pav.).

1 pav. Sukauptosios TUI Lietuvoje pagal veiklas
2023 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

2 pav. Lietuvos sukauptosios TI užsienyje pagal veiklas  2023 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Skaičiuojant 2023 m. ketvirtojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2023 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių duomenys. Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (131.9 KB download icon)