Lietuvos bankas
2024-03-29
11

2023 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinės prekybos paslaugomis duomenis, kurie rodo, kad:

paslaugų eksportas 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 5,4 mlrd. Eur – 9,7 proc. daugiau nei 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, paslaugų importas – 3,6 mlrd. Eur, arba 10 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Paslaugų balanso perviršis (1,8 mlrd. Eur, arba 9,5 % bendrojo vidaus produkto (BVP)) per metus padidėjo 9,1 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu, augo finansinių paslaugų eksportas (2,1 karto) bei techninės priežiūros ir remonto paslaugų importas (3,2 karto) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo finansinių paslaugų eksportas (213,1 mln. Eur) ir kelionių paslaugų importas (128,1 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 46,2 ir 41,8 %) sudarė transporto paslaugos. Apžvelgiamu laikotarpiu didžiausias tarp visų paslaugų balansų buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1,2 mlrd. Eur), o didžiausias tarp visų paslaugų – kitų verslo paslaugų balanso deficitas (221,3 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 14,8 proc. ir sudarė 75,4 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 3,3 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus išaugo 15,5 proc. ir sudarė 71,9 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje padidėjo 3,4 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 18,1 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (57,8 %) ir kelionių (16,1 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus sumažėjo 3,9 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 66,3 ir 19,7 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2023 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2023 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

2023 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2023 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2023 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Skaičiuojant 2023 m. ketvirtojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2023 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių duomenys.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti  Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (94.2 KB download icon)