Lietuvos bankas
2024-02-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., šoktelėjo į viršų – nuo 333,5 mln. iki 629,3 mln. Eur. Šį reikšmingą padidėjimą nulėmė gerokai sumažėjęs užsienio prekybos deficitas ir išaugęs paslaugų perviršio balansas (žr. 1 pav.). Prekių importas, mažėjęs sparčiau už eksportą (atitinkamai 18,3 ir 12,8 %), užsienio prekybos deficitą reikšmingai sumažino 47,9 proc. ir sudarė 300,6 mln. Eur. Paslaugų eksportui išaugus (3,4 %), o importui sumažėjus (5,0 %), paslaugų perviršinis balansas padidėjo (15,5 %) ir sudarė 806,3 mln. Eur. Pirminių pajamų perviršinis balansas sudarė 56,4 mln. Eur;

2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų perteklinis balansas padidėjo 2,4 karto ir sudarė 67,2 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų ir apskaičiuotų Lietuvos įmokų į ES biudžetą srautas per mėnesį išaugo ir sudarė atitinkamai 122,7 mln. ir 113,9 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 16,5 proc. ir sudarė 76,2 mln. Eur, o pervedimai į užsienį sumažėjo 16,3 proc. ir sudarė 27,0 mln. Eur;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (303,0 mln. Eur) daugiausia nulėmė teigiami grynųjų kitų investicijų (231,4 mln. Eur) ir portfelinių investicijų (119,7 mln. Eur) srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius gruodžio mėn. mokėjimų balanso duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (81.6 KB download icon)