Lietuvos bankas
2024-02-06
11

Lietuvos bankas skelbia mūsų šalies ir kitų euro zonos šalių kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) paskolų ir sutarto termino (terminuotųjų) indėlių palūkanų normų palyginimą 2023 m. gruodžio mėn. duomenimis. Į paveikslus įtrauktos tos euro zonos šalys, kurių duomenys skelbiami Europos Centrinio Banko (ECB) interneto svetainėje. Išsamią informaciją rasite ECB duomenų portale.

ECB paskelbtos euro zonos šalių kredito įstaigų paskolų ir sutarto termino indėlių naujų susitarimų1 palūkanų normos2 euro zonos rezidentams rodo, kad:

  • nuo 2023 m. rugsėjo iki gruodžio mėn. paskolų ir sutarto termino indėlių ne finansų bendrovėms (įmonėms) ir namų ūkiams palūkanų normos kito įvairiai;
  • metų pabaigoje paskolų palūkanų normos Lietuvoje ir toliau buvo vienos didžiausių, tačiau, palyginti su kitomis euro zonos šalimis, – situacija geresnė nei 2023 m. rugsėjo mėn.;
  • 2023 m. rugsėjo–gruodžio mėn. sutarto termino indėlių palūkanų normos namų ūkiams Lietuvoje didėjo, bet ne finansų bendrovėms jos krito ir vis dar yra žemiau euro zonos vidurkio;
  • Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų ne finansų bendrovėms palūkanų normos per 3 mėn.3 sumažėjo 0,08 proc. punkto – iki 6,35, šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje pakilo 0,1 proc. punkto – iki 5,15 proc. Lietuva pirmąją poziciją užleido Estijai (žr. 1 pav.);
1 pav. Paskolų ne finansų bendrovėms naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: paskolos Lietuvoje atpigo
  • Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų namų ūkiams būstui įsigyti palūkanų normos per 3 mėn. sumažėjo 0,18 proc. punkto – iki 5,62 proc., o šių palūkanų normų­ vidurkis euro zonoje pakilo 0,7 proc. punkto ir sudarė 4,00 proc. Lietuva pasislinko viena vieta žemyn – iš antros į trečią (žr. 2 pav.);
2 pav. Paskolų namų ūkiams būstui įsigyti naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: paskolos Lietuvoje atpigo
  • Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų namų ūkiams vartojimui palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo 0,04 proc. punkto – iki 9,68, šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje  sumažėjo 0,18 proc. punkto – iki 7,70 proc. Lietuva iš ketvirtos vietos nusileido į penktąją (žr. 3 pav.);
3 pav. Paskolų namų ūkiams vartojimui naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: paskolos Lietuvoje atpigo
  • Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų paskolų namų ūkiams kitiems tikslams palūkanų normos per 3 mėn. pakilo 0,44 proc. punkto – iki 7,98, o šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje sumažėjo 0,11 proc. punkto – iki 5,28 proc. Lietuva tarp euro zonos šalių išlaiko antrąją vietą pagal palūkanų normų dydį (žr. 4 pav.);
4 pav. Paskolų namų ūkiams kitiems tikslams naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: paskolos Lietuvoje atpigo
  • ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių Lietuvoje veikiančių kredito įstaigose palūkanų normos per 3 mėn. sumažėjo 0,07 proc. punkto – iki 3,41, šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje padidėjo 0,13 proc. punkto – iki 3,72 proc. Lietuva pagal palūkanų normų dydį pasislinko iš dešimtos į keturioliktą vietą (žr. 5 pav.);
5 pav. Ne finansų bendrovių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: paskolos Lietuvoje atpigo
  • namų ūkių sutarto termino indėlių Lietuvoje veikiančių kredito įstaigose palūkanų normos per 3 mėn. padidėjo 0,08 proc. punkto iki 3,53 proc., šių palūkanų normų vidurkis euro zonoje taip pat didėjo – 0,21 proc. punkto iki 3,29 proc. Lietuva tarp euro zonos šalių pakilo dviem pozicijomis į ketvirtą vietą (žr. 6 pav.).
6 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos ir sumos
2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir euro zonos paskolų ir indėlių palūkanų normų palyginimas: paskolos Lietuvoje atpigo

Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Lyginami 2023 m. rugsėjo ir gruodžio mėn. duomenys.