Lietuvos bankas
2023-09-29
11

2023 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Valstybės duomenų agentūros pranešimas)

Paslaugų eksportas 2023 m. antrąjį ketvirtį sudarė 4,8 mlrd. Eur – 14,1 proc. daugiau nei 2022 m. antrąjį ketvirtį, paslaugų importas – 3 mlrd. Eur, arba 10,4 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Valstybės duomenų agentūra.

Paslaugų balanso perviršis (1,8 mlrd. Eur, arba 10,3 % BVP) per metus padidėjo 20,7 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2023 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo finansinių paslaugų eksportas (2,3 karto) ir kelionių paslaugų importas (55,5 %) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo finansinių paslaugų eksportas (256,3 mln. Eur) ir kitų verslo paslaugų importas (180,9 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 46,6 ir 45,4 %) sudarė transporto paslaugos. 2023 m. antrąjį ketvirtį didžiausias tarp visų paslaugų balansų buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1,1 mlrd. Eur), o didžiausias tarp visų paslaugų jūrų transporto paslaugų balanso deficitas (145,2 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes, palyginti su 2022 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 16,0 proc. ir sudarė 74,2 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 1,2 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus padidėjo 13,5 ir sudarė 71,0 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje padidėjo 1,9 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 42,6 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (60,7 %) ir kelionių (18,2 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus sumažėjo 7,2 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 69,5 ir 18,6 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2023 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2023 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

2023 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2023 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2023 m. antrojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Skaičiuojant 2023 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuota ketvirčio ir mėnesio mokėjimų balansų paslaugų duomenų eilutė nuo 2022 m.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (99.5 KB download icon)