Lietuvos bankas
2022-04-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB), palyginti su sausio mėn., iš perviršinio tapo deficitiniu ir sudarė 131,2 mln. Eur. Tai lėmė reikšmingai padidėjęs užsienio prekybos deficitas ir šiek tiek sumažėjęs pirminių pajamų balanso deficitas (žr. 1 pav.). Spartesnis užsienio prekybos eksporto (6,5 %) sumažėjimas ir nedidelis importo padidėjimas (0,9 %) padarė reikšmingą įtaką didesniam (net 2 kartus) užsienio prekybos balanso deficitui – nuo 216,3 mln. Eur (sausio mėn.) iki 433,6 mln. Eur (vasario mėn.). Pirminių pajamų deficitas taip pat sumažėjo (1,7 %) – nuo 120,5 mln. iki 118,4 mln. Eur. Nors paslaugų eksportui bei importui padidėjus po 5,1 proc., paslaugų perviršinis balansas išaugo ir sudarė 413,4 mln. Eur, tačiau šio veiksnio įtakos vasario mėn. nepakako atsverti kitų veiksnių ir tai nulėmė ESB deficitą;

2022 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas iš deficitinio tapo pertekliniu ir sudarė 7,4 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (42,3 mln. Eur) padidėjo 2,5 karto, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (55,4 mln. Eur), palyginti su sausio mėn., padidėjo 30,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 46,1 mln. Eur – palyginti su sausio mėn., jie padidėjo 4,0 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 35,4 mln. Eur – padidėjo 3,6 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (401,7 mln. Eur) daugiausia lėmė neigiamas grynųjų kitų investicijų srautas, kurio neatsvėrė teigiamas grynasis portfelinių investicijų srautas, susidaręs dėl išpirktos Vyriausybės euroobligacijų emisijos (žr. 2 pav.). 

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis, buvo revizuotas 2022 m. sausio mėn. mokėjimų balansas.

Išsamius vasario mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (92.7 KB download icon)