Lietuvos bankas
2022-12-30
11

2022 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2022 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 483,3 mln. Eur.; tai lėmė reinvesticijų (531 mln. Eur) augimas. Ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai didėjo investicijos Lenkijos (171 mln. Eur), Šveicarijos (164,7 mln. Eur) ir Švedijos (152,3 mln. Eur), o labiausiai mažėjo – Kipro (90,7 mln. Eur) kapitalo įmonėse. TUI srautas iš Rusijos išliko neigiamas ir 2022 m. trečiąjį ketvirtį ir sudarė 19,8 mln. Eur. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijos į apdirbamosios gamybos (340 mln. Eur) bei finansinės ir draudimo veiklos (166,8 mln. Eur) įmones;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 10 proc. ir sudarė 792,4 mln. Eur. Daugiausia TUI pajamų teko Jungtinės Karalystės (197,8 mln. Eur), Kipro (126,6 mln. Eur) ir Švedijos (109,4 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 11,2 proc. ir 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 28,9 mlrd. Eur, arba 44,7 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 10 173 Eur TUI (2021 m. rugsėjo 30 d. – 9 244 Eur). 2022 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje daugiausia investavo Vokietija (5,6 mlrd. Eur), Švedija (3,1 mlrd. Eur), Estija (2,9 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,5 mlrd. Eur) (žr. 1 pav.). Daugiausia TUI, 35,1 proc. visų TUI, pritraukė finansinės ir draudimo veiklos įmonės;

Lietuvos TI srautas užsienyje per ataskaitinį laikotarpį buvo teigiamas ir sudarė 97,1 mln. Eur. Pagal ekonominės veiklos rūšis reikšmingą srauto dalį sudarė investicijos į finansinės ir draudimo veiklos (30 mln. Eur) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (29,3 mln. Eur) įmones;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų 2022 m. trečiąjį ketvirtį uždirbtos užsienyje, sudarė 100,2 mln. Eur. Didžiąją jų dalį (66 mln. Eur) sudarė reinvesticijos. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (56,6 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (52,5 mln. Eur) bei finansinės ir draudimo veiklos (22 mln. Eur) įmonių;

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 7,3 proc. ir 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 10,4 mlrd. Eur (2 pav.). Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 52,7, į JAV – 40,9 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Didžiausia Lietuvos sukauptųjų TI užsienyje dalis teko profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (50,8 proc., arba 5,3 mlrd. Eur) įmonėms.

1 pav. TOP 10 šalių investuotojų Lietuvoje

2022 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga


2 pav. Lietuvos TI pajamos, uždirbtos užsienyje
2022 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (94.6 KB download icon)