Lietuvos bankas
2022-03-16
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. sausio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis, palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., nežymiai padidėjo (2,2 %) ir sudarė 68,0 mln. Eur. Tai lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas (nuo 345,1 mln. iki 216,3 mln. Eur) ir perviršiniu tapęs antrinių pajamų balansas (nuo 55,6 mln. Eur deficito iki 11,1 mln. Eur perviršio) (žr. 1 pav.). Prekių importas, mažėjęs sparčiau už eksportą (atitinkamai 6,8 ir 3,3 %), sumažino užsienio prekybos deficitą – jis sudarė 216,3 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 5,5 ir 8,2 %), paslaugų perviršinis balansas nežymiai sumažėjo (0,9 %) ir sudarė 393,6 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas (120,5 mln. Eur) daugiausia susidarė dėl gautų mažesnių Europos Sąjungos (ES) subsidijų žemės ūkiui;

antrinių pajamų balansas iš deficitinio tapo pertekliniu ir sudarė 11,1 mln. Eur. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 17 mln. Eur – palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., jie sumažėjo 3,1 karto, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą siekė 42,6 mln. Eur, taigi sumažėjo 32,7 proc.  Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 52,7 mln. Eur – palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., jie sumažėjo 10,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 20,1 mln. Eur – padidėjo 1,7 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (375,4 mln. Eur) daugiausia lėmė padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).  

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius sausio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (78.9 KB download icon)