Lietuvos bankas
2022-06-30
11

2022 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2022 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2022 m. pirmąjį ketvirtį siekė 435,4 mln. Eur – didžiąją jo dalį sudarė reinvesticijos (326,7 mln. Eur). Reinvesticijos, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, sumenko 20,3 proc. (83,1 mln. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu fiksuoti reikšmingi Jungtinės Karalystės (1,6 mlrd. Eur), Latvijos (931,5 mln. Eur), Lenkijos (311,8 mln. Eur), Švedijos (–1,1, mlrd. Eur) ir Honkongo (–1,5 mlrd. Eur) srautai, kur dalį sandorių nulėmė akcininkų struktūros pokyčiai įmonių grupėse arba reikšmingi skolos priemonių srautai. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijos didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmonėse (206,9 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, sudarė 709,3 mln. Eur – beveik pusę gautų pajamų sudarė dividendai. Daugiausia TUI pajamų teko Honkongo (140,7 mln. Eur) ir Lenkijos (120,6 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje 2022 m. kovo 31 d. sudarė 27 mlrd. Eur ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, išaugo 9,4 proc. ir sudarė 46,9 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 9 651 Eur TUI (2021 m. kovo 31 d. – 8 791 Eur). Sukauptosios TUI Lietuvoje 25,2 proc. didesnės nei Latvijoje, tačiau 19,1 proc. mažesnės nei Estijoje (žr. 1 pav.). 2022 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje fiksuotos devynios šalys, investavusios Lietuvoje daugiau nei 1 mlrd. Eur (žr. 2 pav.). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo (9,8 mlrd. Eur), apdirbamosios gamybos (4,1 mlrd. Eur), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (2,9 mlrd. Eur) bei nekilnojamojo turto operacijų (2,6 mlrd. Eur) veiklų įmonės;

Lietuvos TI užsienyje srautas per ataskaitinį laikotarpį buvo 59,9 mln. Eur. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijos elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos įmonėse (20,9 mln. Eur);

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje per 2022 m. pirmąjį ketvirtį, sudarė 34,6 mln. Eur. Didžiausias pajamas investuotojams generavo investicijos Latvijoje, kurių pagrindą sudarė reinvesticijos;

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 12 proc. ir 2022 m. kovo 31 d. sudarė 9,9 mlrd. Eur. Lietuvos TI į Europos Sąjungos valstybes nares sudarė 51,5, į euro zonos šalis – 43,4, į JAV – 43 proc. visų Lietuvos TI užsienyje.

1 pav. Sukauptosios TUI
2022 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

2 pav. TOP 10 šalių investuotojų Lietuvoje 2022 m. kovo 31 d.
2022 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (153.9 KB download icon)