Lietuvos bankas
2022-10-27
11

Lietuvos bankas 2022 m. septintą kartą dalyvavo Tarptautinių atskaitymų banko (TAB) užsienio valiutų ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tyrime, kuris kartu su kitais centriniais bankais bei centrinėmis pinigų įstaigomis atliekamas kas trejus metus. TAB atliekamo tyrimo tikslas – gauti išsamią ir tarptautiniu mastu palyginamą statistinę informaciją apie valiutų ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių rinkų mastą bei struktūrą. Tyrime dalyvauja nacionalinių centrinių bankų atrinkti ir jame sutikę dalyvauti rinkos dalyviai.

2022 m. TAB tyrime dalyvavo daugiau kaip 1 200 rinkos dalyvių iš 52 šalių, jie pateikė duomenis apie balandžio mėn. sudarytus tradicinius valiutų rinkos ir nebiržinius išvestinius finansinius sandorius. Atliekant tyrimą Lietuvoje, 2022 m. dalyvavo trys rinkos dalyviai, kurių dalis šalies valiutų ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių rinkoje sudarė 43 procentus.

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos valiutų ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių rinkų tyrimas parodė:

  • valiutų rinkos apyvarta buvo 0,8 mlrd. JAV dol. (per darbo dieną sudaromų sandorių vidutinė apyvarta buvo 0,04 mlrd. JAV dol.) ir palyginti su 2019 m. balandžio mėn. tyrimu, sumažėjo daugiau kaip 30 proc.;
  • kaip ir 2019 m. tyrimo metu, daugiausia buvo sudaroma neatidėliotinų sandorių (59,1%), tačiau jų dalis šiais metais sumažėjo;

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta pagal sandorius


2022 m. Lietuvos valiutų ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų tyrimas

Šaltinis: Lietuvos bankas.

  • valiutų ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių rinkos dalyviai Lietuvoje daugiausia sandorių sudarė su ne finansų įstaigomis (63%), nors ankstesnių tyrimų metu vyravo sandoriai su tyrimuose dalyvaujančiais bankais;

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta pagal sandorių dalyvius


2022 m. Lietuvos valiutų ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų tyrimas

Šaltinis: Lietuvos bankas.

  • Lietuvos valiutų rinkos prekyboje dominuojanti valiutų pora nepasikeitė – daugiausia sandorių sudaryta eurais ir JAV doleriais, 78 proc. visų sandorių.

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta pagal valiutų poras


2022 m. Lietuvos valiutų ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų tyrimas

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Tyrime dalyvavusių šalių išankstiniai duomenys skelbiami TAB interneto svetainėje, joje pateikiami ir Lietuvos duomenys.

Tyrimo duomenų lentelės (18.1 KB download icon).