Lietuvos bankas
2022-09-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. liepos mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas liepos mėn. sudarė 363,2 mln. Eur. Bendrą liepos mėn. ESB deficito sumažėjimą per mėnesį nulėmė pirminių pajamų (nuo 1 697,6 mln. iki 186,2 mln. Eur) ir užsienio prekybos (nuo 707,7 mln. iki 596,5 mln. Eur) deficitų sumažėjimas. Prekių eksportas, didėjęs daugiau už importą (atitinkamai 14,2 ir 8,6 %), užsienio prekybos deficitą sumažino 15,7 proc. ir sudarė 596,5 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 5,4 ir 2,1 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo 11,7 proc. ir sudarė 389,1 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas sudarė 186,2 mln. Eur;

2022 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 30,3 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (39,4 mln. Eur) padidėjo 18,0 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą buvo tokios pačios kaip ir birželio mėn. (42,7 mln. Eur). Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 56,2 mln. Eur – palyginti su birželio mėn., jie padidėjo 7,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 32,4 mln. Eur – padidėjo 7,2 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (440,4 mln. Eur) daugiausia nulėmė teigiamas grynųjų kitų investicijų srautas, taip pat padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius liepos mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (92.8 KB download icon)