Lietuvos bankas
2022-05-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. kovo mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas kovo mėn., palyginti su vasario mėn., šoktelėjo į viršų 2,6 karto ir sudarė 342,7 mln. Eur. Šį reikšmingą padidėjimą nulėmė gerokai išaugęs užsienio prekybos deficitas, kuris susidarė užsienio prekybos importui labiau padidėjus už eksportą (atitinkamai 30,0 ir 26,8 %) (žr. 1 pav.). Nors paslaugų eksportui ir importui taip pat labai išaugus (atitinkamai 28,1 ir 44,2 %), paslaugų perviršinis balansas padidėjo nedaug (1,8 %) ir sudarė 420,9 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas padidėjo 17,8 proc. – nuo 118,4 mln. iki 139,4 mln. Eur;

2022 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 27,3 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (37,8 mln. Eur) sumažėjo 10,6 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (29,9 mln. Eur), palyginti su vasario mėn., sumažėjo 46,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 49,7 mln. Eur – palyginti su vasario mėn., jie padidėjo 7,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 34,7 mln. Eur – sumažėjo 1,9 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (851,9 mln. Eur) daugiausia lėmė neigiamas grynųjų kitų investicijų srautas, kurio neatsvėrė teigiami grynieji portfelinių ir tiesioginių investicijų srautai bei padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius kovo mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (92.6 KB download icon)