Lietuvos bankas
2023-03-30
11

2022 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Valstybės duomenų agentūros pranešimas)

Paslaugų eksportas 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 4,9 mlrd. Eur – 29,5 proc. daugiau nei 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, paslaugų importas – 3,3 mlrd. Eur, arba 33,0 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Valstybės duomenų agentūra.

Paslaugų balanso perviršis (1,6 mlrd. Eur, arba 9,3 % BVP) per metus padidėjo 22,9 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas (95,1 %) ir statybos paslaugų importas (3,2 karto) (žr. lentelę), o pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai padidėjo transporto paslaugų eksportas ir importas (atitinkamai 584,3 mln. ir 295,4 mln. Eur).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 54,5 ir 48,5 %) sudarė transporto paslaugos. 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausias tarp visų paslaugų balansų buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (1 273,1 mln. Eur), o didžiausias deficitas (283,4 mln. Eur) tarp visų paslaugų – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27), palyginti su 2021 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 35,2 proc. ir sudarė 74,0 proc. viso paslaugų eksporto, t. y. ši dalis viso paslaugų eksporto struktūroje padidėjo 3,1 proc. punkto. Paslaugų importas iš ES valstybių per metus padidėjo 47,8 proc. ir sudarė 69,3 proc., t. y. ši dalis viso paslaugų importo struktūroje padidėjo 6,9 proc. punkto.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 43,5 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (72,2 %) ir kitos verslo (8,6 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 48,8 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 80,5 ir 8,4 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2022 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2022 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

4 919,9

100,0

29,5

3 295,3

100,0

33,0

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

106,7

2,2

31,2

35,6

1,1

11,3

Transporto paslaugos

2 682,7

54,5

27,8

1 599,2

48,5

22,7

Keleivių vežimas

33,6

0,7

54,5

44,6

1,3

47,8

Krovinių vežimas

1 794,3

36,4

40,3

952,9

28,9

31,2

Kitos transporto paslaugos

854,8

17,4

7,2

601,6

18,3

9,9

Kelionės

316,6

6,5

95,1

335,7

10,2

2,0 karto

Statyba

168,9

3,4

30,9

40,4

1,2

3,2 karto

Finansinės paslaugos

202,8

4,1

21,8

100,2

3,1

13,6

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

513,6

10,4

51,6

224,1

6,8

47,1

Telekomunikacijų paslaugos

31,0

0,6

29,6

22,8

0,7

0,7

Kompiuterinės paslaugos

462,4

9,4

52,4

166,5

5,0

43,5

Informacinės paslaugos

20,2

0,4

76,5

34,8

1,1

2,6 karto

Kitos verslo paslaugos

771,9

15,7

12,6

758,0

23,0

35,5

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

51,2

1,0

23,3

12,2

0,4

2,0 karto

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

210,7

4,3

44,4

210,1

6,4

51,9

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

510,0

10,4

2,3

535,7

16,2

29,0

Kitos nepaskirstytos paslaugos

156,6

3,2

15,0

202,2

6,1

23,0

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Valstybės duomenų agentūra.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys2022 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys2022 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2022 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuoti 2022 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių ir atitinkamų mėnesių paslaugų duomenys.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (98.8 KB download icon)