Lietuvos bankas
2022-07-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. gegužės mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

nors einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas reikšmingai sumažėjo – net 4,5 karto, palyginti su balandžio mėn., ESB tebuvo deficitinis ir sudarė 104,6 mln. Eur. Bendrą gegužės mėn. ESB deficito sumažėjimą per mėnesį lėmė spartus užsienio prekybos deficito sumažėjimas (nuo 736,8 mln. iki 445,5 mln. Eur) ir didėjantis paslaugų balanso perviršis (nuo 390,6 mln. iki 452,0 mln. Eur). Prekių importas, mažėjęs daugiau už eksportą (atitinkamai 8,2 ir 1,2 %), užsienio prekybos deficitą sumažino 39,5 proc. ir sudarė 445,5 mln. Eur. Paslaugų importui sumažėjus 3,9 proc., o eksportui padidėjus 2,4 proc., paslaugų perviršinis balansas padidėjo 15,7 proc. ir sudarė 452,0 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas išliko beveik nepakitęs ir sudarė 137,2 mln. Eur;

2022 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 26,1 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (53,7 mln. Eur) per mėnesį padidėjo 59,2 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą buvo tokios pat, kaip ir balandžio mėn. (42,6 mln. Eur). Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 51,8 mln. Eur – palyginti su balandžio mėn., jie sumažėjo 4,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 31,2 mln. Eur – sumažėjo 1,0 proc.;
teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (34,6 mln. Eur) daugiausia lėmė padidėjęs teigiamas grynųjų portfelinių investicijų srautas (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius gegužės mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (93.3 KB download icon)