Lietuvos bankas
2022-06-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas sudarė 468,5 mln. Eur – palyginti su kovo mėn., jis išaugo 36,7 proc. Šį reikšmingą padidėjimą nulėmė toliau didėjantis užsienio prekybos deficitas (nuo 651,5 mln. iki 736,8 mln. Eur) ir mažėjantis paslaugų balanso perviršis (nuo 420,9 mln. iki 390,6 mln. Eur). Prekių eksportas, mažėjęs sparčiau už importą (atitinkamai 5,3 ir 2,4 %), padidino užsienio prekybos deficitą – 13,1 proc. ir sudarė 736,8 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui taip pat labai sumažėjus (atitinkamai 12,4 ir 14,7 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo 7,2 proc. ir sudarė 390,6 mln. Eur. Pirminių pajamų deficitas sumažėjo nedaug – 1,7 proc. (nuo 139,4 mln. iki 137,0 mln. Eur);

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas 2022 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

antrinių pajamų balansas buvo perteklinis ir sudarė 14,8 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (33,7 mln. Eur) sumažėjo 10,7 proc., o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (42,6 mln. Eur), palyginti su kovo mėn., padidėjo 42,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 54,0 mln. Eur – palyginti su kovo mėn., jie padidėjo 8,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 31,6 mln. Eur – sumažėjo 9,1 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (220,2 mln. Eur) daugiausia lėmė padidėjęs teigiamas grynųjų portfelinių investicijų srautas (žr. 2 pav.).  

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2022 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius balandžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (93.5 KB download icon)