Lietuvos bankas
2021-04-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

nors einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis ir sumažėjo 16,8 proc., balansas ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 244,1 mln. Eur (žr. 1 pav.). Perviršio sumažėjimą lėmė iš perteklinio deficitiniu tapęs užsienio prekybos balansas ir padidėjęs antrinių pajamų balanso deficitas. Užsienio prekybos 3,7 mln. Eur deficitas susidarė dėl sparčiau didėjusio prekių importo (10,7 %) už eksportą (5,0 %). Paslaugų eksportui ir importui padidėjus (atitinkamai 23,6 ir 33,0 %), paslaugų perviršinis balansas padidėjo (11,2 %) ir sudarė 353,0 mln. Eur;

antrinių pajamų deficitinis balansas padidėjo ir sudarė 20,0 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (36,7 mln. Eur) išaugo 2,8 karto, apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (84,0 mln. Eur), palyginti su sausio mėn., – 39,6 proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 47,4 mln. Eur – palyginti su sausio mėn., jie sumažėjo 9,3 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 17,3 mln. Eur – sumažėjo 9,9 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (84,3 mln. Eur) lėmė neigiami tiesioginių investicijų ir kitų investicijų grynieji srautai, kurių neatsvėrė teigiamas portfelinių investicijų grynasis srautas ir, nors ir sumažėjusios, tačiau teigiamos oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius vasario mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.6 KB download icon)