Lietuvos bankas
2021-12-31
11

2021 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2021 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 146,5 mln. Eur. Augusios reinvesticijos (526,5 mln. Eur) atsvėrė skolos priemonių (330,5 mln. Eur) ir nuosavybės (49,5 mln. Eur) sumažėjimą (1 pav.). Ataskaitiniu laikotarpiu didėjo investicijos Lenkijos (192,5 mln. Eur), Honkongo (103,6 mln. Eur), Nyderlandų (61,8 mln. Eur) ir Estijos (57,6 mln. Eur), o labiausiai mažėjo Liuksemburgo (–408,5 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijų padidėjimas didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonėse (177,1 mln. Eur). Taip pat didėjo TUI srautas į finansinės ir draudimo veiklos įmones
(72,8 mln. Eur), o investicijos į informacijos ir ryšių veiklos įmones sumažėjo (–115,2 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2021 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 7,4 proc. ir sudarė 593 mln. Eur. Didžiausią pajamų dalį sudarė reinvesticijos (526,5 mln. Eur). Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (127 mln. Eur), Honkongo (105,2 mln. Eur) ir Šveicarijos (72,6 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 4,1 proc. ir 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 24,8 mlrd. Eur, arba 46,4 proc. bendrojo vidaus produkto. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 8 927 Eur TUI (2020 m. rugsėjo 30 d. – 8 519 Eur). Didžiausių investuotojų penketą sudaro Vokietija (5,6 mlrd. Eur), Švedija (3,9 mlrd. Eur), Estija (2,9 mlrd. Eur), Nyderlandai (2,2 mlrd. Eur) ir Honkongas (1,4 mlrd. Eur)(2 pav.). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo veiklos (9,6 mlrd. Eur), apdirbamosios gamybos (3,5 mlrd. Eur), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (2,7 mlrd. Eur) bei nekilnojamojo turto operacijų (2,4 mlrd. Eur) įmonės;

Lietuvos TI užsienyje srautas 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 49,5 mln. Eur. Didžiausi investicijų srautai fiksuoti Latvijoje (38,6 mln. Eur) ir Estijoje (21,7 mln. Eur); pagal ekonominės veiklos rūšis – didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (60 mln. Eur) veiklos įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 55,5 mln. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė reinvesticijos (47,6 mln. Eur). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (44,9 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (33,6 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 4,4 proc. ir 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 9 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 50,6, į euro zonos šalis – 43,7, į JAV – 43,6 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Pagal ekonominės veiklos rūšis – profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (4,9 mlrd. Eur) įmonėse.

1 pav. TUI Lietuvoje srautas
2021 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga
 
2 pav. Sukauptosios TUI Lietuvoje
2021 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Atkreipiame dėmesį, kad Tiesioginių investicijų statistikos duomenų bazėje galima rasti nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio detalius TI duomenis pagal ekonominės veiklos rūšis, šalis ir jų grupes.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (132.3 KB download icon)