Lietuvos bankas
2021-12-31
11

2021 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 3,2 mlrd. Eur – 17,8 proc. daugiau nei 2020 m. trečiąjį ketvirtį, paslaugų importas sudarė 2,0 mlrd. Eur – 39,1 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,2 mlrd. Eur, arba 8,0 % BVP) per metus sumažėjo 6,1 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2021 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo finansinių paslaugų eksportas (2,2 k.) bei techninės priežiūros ir remonto paslaugų importas (55,3 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 58,6 ir 59,5 %) sudarė transporto paslaugos. 2021 m. trečiąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (651,2 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (124,8 mln.  Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 70,6 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su 2020 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 19,4 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 67,2 proc. viso paslaugų importo, per metus jis padidėjo 42,4 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė ir toliau išlieka Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 15,2 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (72,2 %) ir kitos verslo (7,6 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 62,3 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių (atitinkamai 82,3 ir 7,4 %) paslaugos.

1 pav. Paslaugų balansas

2021 m. trečiojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2021 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

3 198,3

100,0

17,8

1 999,1

100,0

39,1

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

71,6

2,2

24,3

32,2

1,6

55,3

Transporto paslaugos

1 875,1

58,6

9,5

1 188,8

59,5

52,0

Keleivių vežimas

24,1

0,7

23,6

32,9

1,7

2,8 karto

Krovinių vežimas

1 128,4

35,3

3,3

644,0

32,2

48,2

Kitos transporto paslaugos

722,6

22,6

20,4

511,9

25,6

52,6

Kelionės

140,1

4,4

–8,7

160,0

8,0

7,0

Statyba

130,3

4,1

38,8

16,8

0,8

28,4

Finansinės paslaugos

93,0

2,9

2,2 karto

47,7

2,4

46,1

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

306,5

9,6

39,3

128,3

6,4

32,1

Telekomunikacijų paslaugos

23,8

0,7

–1,0

19,0

0,9

–19,8

Kompiuterinės paslaugos

268,1

8,4

41,9

97,2

4,9

49,8

Informacinės paslaugos

14,6

0,5

2,1 karto

12,1

0,6

42,1

Kitos verslo paslaugos

458,5

14,3

40,3

361,5

18,1

29,1

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

30,2

0,9

67,7

3,4

0,2

2,5

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

120,8

3,8

25,0

93,9

4,7

18,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

307,5

9,6

44,9

264,2

13,2

33,6

Kitos nepaskirstytos paslaugos

123,2

3,9

13,6

63,8

3,2

2,5

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2021 m. trečiojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2021 m. trečiojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio Išorės sektoriaus statistikos duomenų bazėje galima rasti išsamius paslaugų duomenis pagal paslaugų rūšis, šalis ir jų grupes.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (108.7 KB download icon)