Lietuvos bankas
2021-12-21
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad:

deficitinis einamosios sąskaitos balansas (ESB) sumenko 7,9 karto ir sudarė 18,9 mln. Eur, arba 0,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tai lėmė susitraukę užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansų deficitai, kurių neatsvėrė perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai. Dėl sparčiau didėjusio prekių eksporto (9,3 %), palyginti su importu (7,1 %), sumažėjo užsienio prekybos balanso deficitas, jis sudarė 793,3 mln. Eur. Pirminių pajamų balanso deficitas susitraukė dėl sumažėjusio tiesioginių investicijų pajamų balanso. Prieš metus ESB buvo perviršinis ir sudarė 957,7 mln. Eur, arba 7,2 proc. BVP (žr. 1 pav.);

kapitalo sąskaitos perviršis, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 6,3 proc. ir sudarė 166,1 mln. Eur. Tam įtakos turėjo gautos mažesnės įplaukos iš Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti;

teigiamas grynasis finansinės sąskaitos investicijų srautas per ataskaitinį laikotarpį paaugo 2,4 karto ir sudarė 708,1 Eur, arba 4,7 proc. BVP (žr. 2 pav.). Tai lėmė teigiamas grynasis kitų investicijų srautas ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, kurių neatsvėrė neigiami grynieji portfelinių ir tiesioginių investicijų srautai;

neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 5,2 mlrd. Eur, arba 9,7 proc. BVP;

Lietuvos bendroji skola užsieniui trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo 38,6 mlrd. Eur, arba 72,2 proc. BVP, o grynoji skola užsieniui buvo neigiama ir sudarė 2,2 mlrd. Eur, arba 4,2 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP

2021 m. trečiojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP

2021 m. trečiojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (83.9 KB download icon)