Lietuvos bankas
2021-03-16
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. sausio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

užfiksuotas einamosios sąskaitos balanso (ESB) 293,5 mln. Eur perviršis, kurį lėmė, nors ir mažėjantys, tačiau vis dar perviršiniai paslaugų ir užsienio prekybos balansai (žr. 1 pav.). Prekių eksportas, sumažėjęs sparčiau už importą (atitinkamai 12,5 ir 10,3 %), sumažino užsienio prekybos balanso perviršį – jis sudarė 104,5 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui sumažėjus (atitinkamai 6,5 ir 10,2 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo (1,2 %) ir sudarė 317,4 mln. Eur. Pirminių pajamų balanso deficitas susidarė dėl gautų mažesnių Europos Sąjungos (ES) subsidijų žemės ūkiui;

antrinių pajamų balanso deficitas sumažėjo 34,5 proc. ir sudarė 7,8 mln. Eur. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (13,0 mln. Eur) sumažėjo 3,5 karto, apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (60,2 mln. Eur), palyginti su 2020 m. gruodžio mėn., padidėjo 65,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 52,3 mln. Eur – palyginti su 2020 m. gruodžio mėn., jie padidėjo 0,3 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 19,2 mln. Eur – padidėjo 3,3 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (57,1 mln. Eur) nulėmė padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, kurios atsvėrė neigiamus kitų investicijų, portfelinių ir tiesioginių investicijų grynuosius srautus (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius sausio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite įrankiu Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.6 KB download icon)