Lietuvos bankas
2021-11-15
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. rugsėjo mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sudarė 182,2 mln. Eur – palyginti su rugpjūčio mėn., jis išaugo 8,1 proc. Perviršio susidarymą lėmė padidėję antrinių pajamų ir paslaugų balansų perviršiai ir sumažėjęs pirminių pajamų balanso deficitas (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos importui padidėjus daugiau už eksportą (atitinkamai 6,5 ir 5,3 %), užsienio prekybos balanso deficitas padidėjo (30,2 %) ir sudarė 189,8 mln. Eur. Nors paslaugų importas padidėjo (3,2 %) labiau nei eksportas (2,4 %), tačiau užfiksuotas perviršinio paslaugų balanso 1,2 proc. padidėjimas – iki 661,2 mln. Eur. Pirminių pajamų balanso deficitas sumažėjo (21,5 %);

antrinių pajamų balansas ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 50,1 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (51,9 mln. Eur) padidėjo 2,1 karto, apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (39,6 mln. Eur), palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 9,9 proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 51,4 mln. Eur – palyginti su rugpjūčio mėn., jie padidėjo 3,4 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 19,1 mln. Eur – per mėnesį padidėjo 2,4 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (311,7 mln. Eur) lėmė teigiami grynieji kitų investicijų ir portfelinių investicijų srautai, taip pat padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius rugsėjo mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Atkreiptinas dėmesys, kad buvo revizuoti rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos turto ir įsipareigojimų srautai.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.4 KB download icon)