Lietuvos bankas
2021-10-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) 168,5 mln. Eur perviršis pakeitė liepos mėn. buvusį deficitą. ESB perviršis susidarė dėl padidėjusio paslaugų balanso perviršio, nors ir mažėjusio, bet perviršiniu išlikusio antrinių pajamų balanso bei reikšmingai sumažėjusio užsienio prekybos balanso deficito (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos eksportui padidėjus 9,0 proc., o importui sumažėjus 1,7 proc., užsienio prekybos balanso deficitas sumažėjo 2,9 karto ir sudarė 145,8 mln. Eur. Paslaugų eksportui ir importui padidėjus (atitinkamai 3,6 ir 5,1 %), paslaugų perviršinis balansas padidėjo (1,4 %) ir sudarė 427,7 mln. Eur;

antrinių pajamų balansas išliko perviršinis ir sudarė 28,0 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (24,8 mln. Eur) sumažėjo 24,6 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (36,0 mln. Eur), palyginti su liepos mėn., padidėjo 75,4 proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 49,8 mln. Eur – palyginti su liepos mėn., jie sumažėjo 8,9 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,6 mln. Eur, per mėnesį jie padidėjo 1,9 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (396,0 mln. Eur) lėmė teigiami grynieji kitų investicijų ir portfelinių investicijų srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius rugpjūčio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (78.2 KB download icon)