Lietuvos bankas
2021-10-12
11

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, padidėjo pirmą kartą nuo 2019 m. kovo mėn. Būsto paskolų portfelis augo sparčiausiu tempu nuo 2009 m., o naujų būsto paskolų srautas mažėjo trečią mėnesį iš eilės, bet išliko didelis. Namų ūkių ir ne finansų įmonių indėlių bankuose suma rugpjūčio mėn. pakito nežymiai: įmonių indėlių metiniai augimo tempai toliau mažėjo, o namų ūkių indėlių – stabilizavosi panašiame lygyje.

 

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2021 m. rugpjūčio mėn. dar paspartėjo ir sudarė 5,6 proc. Augimo spartėjimą lėmė vėl pradėjęs augti ne finansų įmonių paskolų portfelis ir toliau spartėjantis būsto paskolų portfelio augimas.

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, padidėjo pirmą kartą nuo 2019 m. kovo mėn. (1,2 %, žr. 1 pav.). Šio portfelio dydis rugpjūčio mėn. sudarė 8 mlrd. Eur ir, palyginti su mažiausia ikipandemine verte, užfiksuota 2021 m. vasario mėn., padidėjo 7,0 proc. Grynasis naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas rugpjūčio mėn. buvo 1,7 proc. mažesnis nei prieš metus, 38,5 proc. mažesnis nei 2021 m. liepos mėn. ir 29,9 proc. didesnis nei 2019 m. rugpjūčio mėn. Palyginti su vidutiniu mėnesio srautu 2020 ir 2019 m., rugpjūčio mėn. tikrų naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas buvo atitinkamai 18,6 proc. didesnis ir 32,2 proc. mažesnis, o palyginti su vidutiniu 2021 m. sausio–liepos mėn. srautu – 36,8 proc. mažesnis (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su liepos mėn., sumažėjo 36,3 proc. ir siekė 163,9 mln. Eur.

Rugpjūčio mėn. būsto paskolų portfelis augo sparčiausiu tempu nuo 2009 m., o naujų būsto paskolų srautas mažėjo trečią mėnesį iš eilės, bet išliko didelis. Paskolų namų ūkiams portfelis rugpjūčio mėn. buvo 8,8 proc. didesnis nei prieš metus. Prie to labiausiai prisidėjo būsto paskolos, kurių portfelio metinis augimas sudarė 11,1 proc. (žr. 1 pav.) – toks augimo tempas buvo sparčiausias nuo 2009 m. Grynasis naujų būsto paskolų srautas per metus ūgtelėjo 31,4 proc. ir buvo 33,3 proc. didesnis nei vidutinis 2019 m. srautas (žr. 2 pav.), bet sumažėjo 8,7 proc., palyginti su 2021 m. liepos mėn. Būsto paskolų persitarimų skaičius rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., padidėjo 14,4 proc. ir iš viso sudarė 18,3 mln. Eur. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis 2021 m. rugpjūčio mėn. buvo 1,4 proc. mažesnis nei prieš metus, o grynasis naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas buvo 4,4 proc. didesnis nei prieš metus.

Būsto paskolų palūkanų normos 2021 m. rugpjūčio mėn. šiek tiek sumažėjo, o įmonių ir namų ūkių vartojimo paskolų – nežymiai išaugo (žr. 3 pav.). 2021 m. rugpjūčio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,9 proc. (2020 m. palūkanų normų vidurkis siekė 3,0 %), 0,2 proc. p. daugiau nei liepos mėn. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos rugpjūčio mėn. sudarė 2,1 proc. (0,1 proc. p. mažiau nei liepos mėn.), o jų metinis slenkamasis vidurkis siekė 2,2 proc. ir buvo 0,2 proc. p. mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma rugpjūčio mėn. sudarė 8,6 proc., o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – 8,3 proc., 0,5 proc. p. mažesnis nei prieš metus. Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, rugpjūčio mėn. padidėjo 1,4 proc. p. ir sudarė 7,2 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis buvo 5,1 proc., per metus jis sumažėjo 0,1 proc. p.

Namų ūkių ir ne finansų įmonių indėlių bankuose suma rugpjūčio mėn. pakito nežymiai: įmonių indėlių metiniai augimo tempai toliau mažėjo, o namų ūkių indėlių – stabilizavosi panašiame lygyje. Namų ūkių indėliai bankuose rugpjūčio mėn. siekė 19,4 mlrd. Eur. Metinis indėlių augimo tempas rugpjūčio mėn. sulėtėjo ir sudarė 18,3 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 3,0 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams augant gerokai sparčiau nei paskoloms, paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 5,2 proc. p. – iki 60,9 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma bankuose per rugpjūčio mėn. padidėjo 0,3 proc. ir siekė 9,4 mlrd. Eur. Įmonių indėlių metinis augimo tempas toliau lėtėjo ir rugpjūčio mėn. sudarė 17,4 proc. (žr. 4 pav.), o įmonių sukauptų indėlių suma buvo 1,4 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). PFĮ ne finansų įmonių paskolų portfeliui pastaruosius porą metų iki rugpjūčio mėn. mažėjant, o įmonių indėlių sumai augant, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 13,6 proc. p. – iki 84,4 proc. (žr. 6 pav.).

PFĮ paskolų atskiriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai, proc.

2021 m. rugpjūčio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

Tikrų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, proc.

2021 m. rugpjūčio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2021 m. rugpjūčio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. rugpjūčio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. rugpjūčio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras