Lietuvos bankas
2021-06-21
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sumažėjo 2,6 karto ir sudarė 521,0 mln. Eur, arba 4,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šį sumažėjimą nulėmė labai padidėjęs pirminių pajamų balanso deficitas dėl reikšmingai sumažėjusių gautų Europos Sąjungos (ES) subsidijų žemės ūkiui. Kitas veiksnys, mažinęs perviršinį ESB, buvo iš perteklinio deficitiniu tapęs užsienio prekybos balansas. Užsienio prekybos balanso 256,4 mln. Eur deficitas susidarė dėl sumažėjusio (4,1 %) prekių eksporto ir nedaug padidėjusio (0,1 %) prekių importo. Taip pat sumažėjo ir perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai. Prieš metus ESB sudarė 890,8 mln. Eur, arba 7,9 proc. BVP (žr. 1 pav.);

kapitalo sąskaitos perviršis, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 2,1 karto ir sudarė 175,1 mln. Eur. Tam įtakos turėjo iš ES struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti, gautos mažesnės lėšos;

teigiamas grynasis finansinės sąskaitos investicijų srautas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 4 kartus ir sudarė 325,3 mln. Eur, arba 2,8 proc. BVP (žr. 2 pav.). Šį sumažėjimą nulėmė sumažėjęs teigiamas grynųjų kitų investicijų srautas ir iš teigiamo neigiamu tapęs grynasis tiesioginių investicijų srautas. Šių veiksnių neigiamą įtaką švelnino sumažėjęs neigiamas grynasis portfelinių investicijų srautas ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos;

neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 6,7 mlrd. Eur, arba 13,5 proc. BVP;

Lietuvos bendroji skola užsieniui pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 35,6 mlrd. Eur, arba 72,2 proc. BVP, o grynoji skola užsieniui tapo neigiama ir sudarė 1,9 mlrd. Eur, arba 3,9 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP

2021 m. pirmojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP

2021 m. pirmojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

 

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (83.9 KB download icon)