Lietuvos bankas
2022-03-30
11

2021 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2021 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis bei perskaičiuotus 2021 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 635,8 mln. Eur. Augimą lėmė reinvesticijos (607,9 mln. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu didėjo JAV (232,6 mln. Eur), Honkongo (213,1 mln. Eur), Nyderlandų (186,9 mln. Eur) ir Jungtinės Karalystės (155,6 mln. Eur) investicijos.
Per visus 2021 m. TUI srautas sumažėjo 43,2 proc. ir sudarė 1,7 mlrd. Eur, o reinvesticijos padidėjo 34,3 proc. ir sudarė 1,6 mlrd. Eur. Minėtu laikotarpiu didžiausias investicijų srautas fiksuotas Honkongo (607,6 mln. Eur), Nyderlandų (356,2 mln. Eur) ir JAV (278,2 mln. Eur) kapitalo įmonėse (žr. 1 pav.). Baltarusija pagal investicijų srautą 2021 m. užėmė septintą poziciją, jos investicijos išaugo 1,9 karto ir sudarė 117,7 mln. Eur, o Rusijos investicijos susitraukė 27,8 mln., o 2020 m. padidėjo 34,9 mln. Eur.
Pagal ekonominės veiklos rūšis TUI srautas Lietuvoje 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį padidėjo apdirbamosios gamybos (466,9 mln. Eur) bei finansinės ir draudimo (136,9 mln. Eur) veiklos įmonėse. 2021 m. daugiausia – 1,7 karto – TUI srautas išaugo pagalbinėje finansinių paslaugų ir draudimo veikloje;

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 10,4 proc. ir sudarė 700,7 mln. Eur. Didžiausia pajamų dalis buvo reinvestuota (607,9 mln. Eur). Daugiausia TUI pajamų teko Honkongo (210,4 mln. Eur) ir Švedijos (101,4 mln. Eur) investuotojams.
2021 m. TUI pajamos padidėjo 31,5 proc. ir sudarė 2,6 mlrd. Eur. Pirmąjį penketą pagal šalis praėjusiais metais užėmė Honkongas, Švedija, Estija, Šveicarija ir Nyderlandai. Palyginkime: Baltarusijos investicijų pajamos sudarė 52,3 mln. Eur (padidėjo 37,1 %), o Rusijos – 7,2 mln. Eur (sumažėjo 82,7 %) (žr. 2 pav.);

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 8,4 proc. ir 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 26 mlrd. Eur, arba 46,9 proc. bendrojo vidaus produkto (žr. 3 pav.). Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 9 286 Eur TUI (2020 m. gruodžio 31 d. – 8 517 Eur). Didžiausių investuotojų penketą sudarė Vokietija (5,5 mlrd. Eur), Švedija (4 mlrd. Eur), Estija (2,8 mlrd. Eur), Nyderlandai (2,4 mlrd. Eur) ir Honkongas (1,8 mlrd. Eur). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo veiklos (9,8 mlrd. Eur), apdirbamosios gamybos (4,1 mlrd. Eur), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (2,7 mlrd. Eur) bei nekilnojamojo turto operacijų (2,4 mlrd. Eur) įmonės. Per metus 4 kartus išaugo pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos sukauptosios TUI, o pagalbinėje finansinių paslaugų ir draudimo veikloje jos padidėjo 3,6 karto (žr. 4 pav.);

Lietuvos TI užsienyje srautas 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 124,6 mln. Eur. Didžiausias investicijų srautas fiksuotas Latvijoje (95,3 mln. Eur); pagal ekonominės veiklos rūšis – nekilnojamojo turto operacijų (57,8 mln. Eur) ir didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (46,3 mln. Eur) veiklos įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 37,9 mln. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė reinvesticijos (32,2 mln. Eur).
Per visus metus Lietuvos TI pajamos užsienyje sudarė 225,2 mln. Eur, iš jų Baltarusijoje – 5,8 mln. Eur (2,6 %), o Rusijoje – 10,8 mln. Eur (4,8 %).

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 10,8 proc. ir 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 9,6 mlrd. Eur. Lietuvos TI į Europos Sąjungos valstybes nares sudarė 49,7, į euro zonos šalis – 42,9, į JAV – 44,4 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Investicijos Baltarusijoje sudarė 145 mln., o Rusijoje – 124,1 mln. Eur – atitinkamai 1,5 ir 1,3 proc. visų Lietuvos TI. Baltarusijoje ir Rusijoje daugiausia investuota į didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklą – atitinkamai 69 ir 71,2 mln. Eur.

1 pav. TUI srautas Lietuvoje 2021 m.
2021 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga
 
2 pav. TUI pajamos 2020 ir 2021 m.
2021 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga
 
3 pav. Sukauptosios TUI Lietuvoje
(palyginti su bendruoju vidaus produktu)
2021 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga
 
4 pav. Didžiausias sukauptųjų TUI Lietuvoje metinis augimas 2021 m.
2021 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje. Atkreipiame dėmesį, kad Tiesioginių investicijų statistikos duomenų bazėje galima rasti nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio detalius TI duomenis pagal ekonominės veiklos rūšis, šalis ir jų grupes.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (109.9 KB download icon)

 

_______________
1 Naftos – rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyba; pašto – pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla; finansin. – pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla; kompiuter. – kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba; kasyba – kasyba ir karjerų eksploatavimas.