Lietuvos bankas
2022-01-28
11

2021 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 875,5 mln. Eur. Namų ūkių2, finansų sektoriaus3 ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį išaugo atitinkamai 881,4 mln., 142,6 mln. ir 140 mln., o valdžios sektoriaus jie sumažėjo 288,5 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. gruodžio pabaigoje sudarė atitinkamai 20,9 mlrd., 1,0 mlrd., 9,5 mlrd. ir 3,1 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 886,6 mln. ir 167,6 mln. – iki atitinkamai 17,0 mlrd. ir 9,3 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 199,7 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams, finansų sektoriui, ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui per mėnesį išaugo atitinkamai 109,7 mln., 52,6 mln., 31,1 mln. ir 6,3 mln. Eur. 2021 m. gruodžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 12,3 mlrd., 1,5 mlrd., 8,7 mlrd. ir 361,6 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 111,5 mln. ir 3,3 mln., o paskolos vartojimui sumažėjo 5,0 mln. – iki atitinkamai 10,2 mlrd., 1,3 mlrd. ir 775,4 mln. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,08 proc. punkto – iki 3,16 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo 0,30, o vartojimui ir būstui įsigyti jos sumažėjo atitinkamai 0,23 ir 0,02 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. gruodžio mėn. sudarė atitinkamai 5,48, 7,72 ir 2,04 proc. (žr. 4 pav.).

Nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose padidėjo 9,4 mlrd. Eur: namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 5,9 mlrd., 2,9 mlrd., 393,1 mln. ir 200,7 mln. Eur. Tuo pačiu metu kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,9 mlrd. Eur: namų ūkiams, finansų ir valdžios sektoriams jos padidėjo atitinkamai 1,8 mlrd., 373,8 mln. ir 8,2 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms sumažėjo 215,9 mln. Eur.

Nuo 2021 m. balandžio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams didėja sparčiau, o Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose – lėčiau: paskolos ir indėliai padidėjo atitinkamai 2,2 mlrd. ir 1,9 mlrd. Eur.

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
2021 m. gruodžio mėn. padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
2021 m. gruodžio mėn. padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
2021 m. gruodžio mėn. padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
2021 m. gruodžio mėn. padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (115.1 KB download icon)