Lietuvos bankas
2022-02-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis, kaip ir lapkričio mėn., sparčiai mažėjo (37,2 %), ir sudarė 66,5 mln. Eur. Tai lėmė reikšmingai padidėjęs užsienio prekybos deficitas ir deficitiniu tapęs antrinių pajamų balansas (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos 345,1 mln. Eur deficito padidėjimas susidarė dėl sumažėjusio prekių eksporto (3,1 %) ir nežymiai padidėjusio importo (0,2 %). Paslaugų eksportui ir importui padidėjus (atitinkamai 7,7 ir 9,3 %), paslaugų perviršinis balansas padidėjo (4,9 %) ir sudarė 397,3 mln. Eur. Pirminių pajamų perviršis (70,0 mln. Eur) susidarė dėl žemės ūkiui skirtų subsidijų, gautų iš Europos Sąjungos (ES);

antrinių pajamų balansas tapo deficitiniu ir sudarė 55,6 mln. Eur. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (53,0 mln. Eur) padidėjo 13,2 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (63,3 mln. Eur), palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 58,0 proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 58,6 mln. Eur – palyginti su lapkričio mėn., jie padidėjo 6,2 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 19,8 mln. Eur, per mėnesį padidėjo 0,7 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (110,6 mln. Eur) nulėmė sumažėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius gruodžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje. 

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.2 KB download icon)