Lietuvos bankas
2021-08-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. birželio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) 96,8 mln. Eur perviršis pakeitė gegužės mėn. buvusį deficitą. ESB perviršis susidarė dėl sumažėjusio užsienio prekybos balanso deficito ir padidėjusio paslaugų balanso perviršio (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos eksportui padidėjus daugiau už importą (atitinkamai 4,5 ir 0,4 %), užsienio prekybos balanso deficitas sumažėjo (29,7 %) ir sudarė 240,1 mln. Eur. Didesnis paslaugų eksporto padidėjimas (1,7 %) už importą (0,3 %) padidino paslaugų perviršinį balansą, kuris sudarė 451,0 mln. Eur;

antrinių pajamų balansas, nors ir sumažėjo, tačiau išliko perviršinis ir sudarė 17,6 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (32,1 mln. Eur) padidėjo 5,9 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (49,1 mln. Eur), palyginti su gegužės mėn., padidėjo 36,3 proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 51,6 mln. Eur – palyginti su gegužės mėn., jie padidėjo 7,7 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,6 mln. Eur, per mėnesį padidėjo 1,7 proc.;

neigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (229,2 mln. Eur) lėmė neigiami grynieji kitų investicijų ir tiesioginių investicijų srautai, kurių neatsvėrė teigiamas grynasis portfelinių investicijų srautas ir teigiamos oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).  

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius birželio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.6 KB download icon)