Lietuvos bankas
2021-06-14
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitą, susidariusį kovo mėn., vėl keičia jo perviršis. Šis 10,9 mln. Eur ESB perviršis susidarė dėl sumažėjusio užsienio prekybos balanso deficito ir padidėjusio paslaugų balanso perviršio (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos importui sumažėjus daugiau už eksportą (atitinkamai 6,6 ir 3,8 %), užsienio prekybos balanso deficitas sumažėjo (28,7 %) ir sudarė 233,1 mln. Eur. Didesnis paslaugų importo sumažėjimas (13,4 %) už eksporto sumažėjimą (6,0 %) padidino (7,5 %) paslaugų perviršinį balansą, kuris sudarė 376,4 mln. Eur.;

antrinių pajamų balansas liko perviršinis ir sudarė 28,2 mln. Eur. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (25,1 mln. Eur) sumažėjo 6,0 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (32,0 mln. Eur), palyginti su kovo mėn., padidėjo 14,3  proc. Asmeniniai pervedimai iš užsienio sudarė 49,6 mln. Eur – palyginti su kovo mėn., jie padidėjo 0,7 proc. Asmeniniai pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,8 mln. Eur, per mėnesį padidėjo 8,6 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (71,6 mln. Eur) lėmė teigiamas grynasis portfelinių investicijų srautas ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, kurių neatsvėrė neigiami grynieji tiesioginių ir kitų investicijų srautai (žr. 2 pav.).  

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Išsamius balandžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (79.8 KB download icon)