Lietuvos bankas
2021-09-20
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB), kitaip nei praėjusį ketvirtį, buvo deficitinis ir sudarė 149,0 mln. Eur, arba 1,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tai lėmė reikšmingai padidėję užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansų deficitai, kurių neatsvėrė padidėję perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai. Dėl sparčiau didėjusio prekių importo (18,1 %), palyginti su eksportu (9,9 %), išaugo užsienio prekybos balanso deficitas, jis sudarė 898,2 mln. Eur. Pirminių pajamų balanso deficitas augo dėl tiesioginiams investuotojams išmokėtų dividendų. Prieš metus ESB buvo perviršinis ir sudarė 724,5 mln. Eur, arba 6,3 proc. BVP (žr. 1 pav.);

kapitalo sąskaitos perviršis, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 15,1 proc. ir sudarė 177,2 mln. Eur. Tam įtakos turėjo iš ES struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti, gautos lėšos;

teigiamas grynasis finansinės sąskaitos investicijų srautas per ataskaitinį laikotarpį nors ir sumažėjo 1,8 karto, bet ir toliau buvo teigiamas ir sudarė 291,5 mln. Eur, arba 2,2 proc. BVP (žr. 2 pav.). Tai lėmė teigiami grynieji portfelinių ir tiesioginių investicijų srautai bei teigiamos oficialiosios tarptautinės atsargos, kurių neatsvėrė neigiamas grynasis kitų investicijų srautas;

neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas antrojo ketvirčio pabaigoje sudarė 6,0 mlrd. Eur, arba 11,7 proc. BVP;

Lietuvos bendroji skola užsieniui antrojo ketvirčio pabaigoje buvo 38,7 mlrd. Eur, arba 75,7 proc. BVP, o grynoji skola užsieniui buvo neigiama ir sudarė 1,1 mlrd. Eur, arba 2,2 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP
2021 m. antrojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP2021 m. antrojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2021 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, buvo revizuota ketvirčio ir mėnesio mokėjimų balansų bei tarptautinių investicijų balansų duomenų eilutė nuo 2018 m.

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo PDF versija (84.6 KB download icon).