Lietuvos bankas
2020-04-14
  • Fotolia_153001387_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) 194,4 mln. Eur perteklių nulėmė perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai, jų neatsvėrė neigiami užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansai (žr. 1 pav.). Paslaugų eksportas bei importas padidėjo (atitinkamai 6,6 ir 3,3 %) ir perviršinis balansas sudarė 358,5 mln. Eur. Kadangi prekių importas didėjo (1,9 %) sparčiau už eksportą (1,4 %), prekybos balanso deficitas padidėjo 9,8 proc. ir sudarė 126,6 mln. Eur;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 3,9 karto dėl 65,3 proc. padidėjusių pervedimų iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (vasario mėn. – 34,3 mln. Eur) ir 40,0 proc. sumažėjusių apskaičiuotų Lietuvos įmokų į ES biudžetą (vasario mėn. įmokos sudarė 40,4 mln. Eur). Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 82,7 mln. Eur – palyginti su sausio mėn., jie sumažėjo 3,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 30,6 mln. Eur – sumažėjo 4,8 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (591,0 mln. Eur) nulėmė teigiamas portfelinių investicijų grynasis srautas, susidaręs dėl išpirktos Vyriausybės euroobligacijų emisijos, ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius vasario mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus  statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (73.8 KB )