Lietuvos bankas
2021-01-04
11

2020 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas ir importas 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo (atitinkamai 14,2 ir 23,5 %), praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis ir toliau buvo teigiamas (1,3 mlrd. Eur, arba 9,8 % BVP), per metus sumažėjo 1,5 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2020 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, krito kelionių paslaugų eksportas (76,1 %) ir importas (76,7 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 64,2 ir 57,1 %) sudarė transporto paslaugos. 2020 m. trečiąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (706,7 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (23,9 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 70,1 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su 2019 m. atitinkamu ketvirčiu, jis sumažėjo 8,1 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 64,8 proc. viso paslaugų importo – per metus jis sumažėjo 17,7 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus sumažėjo 5,9 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (76,9 %) ir kitos verslo (6,4 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus sumažėjo 17,8 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kitos verslo paslaugos (atitinkamai 80,6 ir 8,6 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2020 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

2 673,6

100,0

–14,2

1 376,4

100,0

–23,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

57,6

2,2

–40,6

18,5

1,3

–53,5

Transporto paslaugos

1 715,0

64,2

–4,1

785,2

57,1

–11,5

Keleivių vežimas

20,1

0,8

–61,1

14,9

1,1

–70,8

Krovinių vežimas

1 089,6

40,8

0,5

430,9

31,3

–6,4

Kitos transporto paslaugos

605,3

22,6

–7,2

339,4

24,7

–9,7

Kelionės

99,9

3,7

–76,1

86,3

6,3

–76,7

Statyba

97,0

3,6

–0,8

13,1

1,0

–31,7

Finansinės paslaugos

42,7

1,6

13,6

31,8

2,3

–9,3

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

220,1

8,2

34,3

107,8

7,8

21,3

Telekomunikacijų paslaugos

24,1

0,9

17,7

23,7

1,7

–1,0

Kompiuterinės paslaugos

189,6

7,1

37,2

76,2

5,5

31,2

Informacinės paslaugos

6,4

0,2

21,5

7,9

0,6

14,7

Kitos verslo paslaugos

332,0

12,4

–13,0

271,3

19,7

–7,3

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

18,0

0,7

32,6

3,3

0,2

35,3

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

96,5

3,6

29,7

74,2

5,4

40,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

217,5

8,1

–25,9

193,8

14,1

–18,4

Kitos nepaskirstytos paslaugos

109,3

4,1

–17,7

62,4

4,5

–4,9

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (108 KB download icon)