Lietuvos bankas
2020-12-21
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB) antrus metus iš eilės yra perviršinis. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, ESB perviršis išaugo bemaž 1,4 karto ir sudarė 1,0 mlrd. Eur, arba 7,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). ESB perviršio susidarymą nulėmė padidėję perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai ir iš deficitinio perviršiniu tapęs užsienio prekybos balansas – jie atsvėrė išaugusį pirminių pajamų balanso deficitą. Prieš metus ESB sudarė 398,2 mln. Eur, arba 3,1 proc. BVP (žr. 1 pav.);

kapitalo sąskaitos perviršis beveik nepakito ir sudarė 247,9 mln. Eur, per metus jis padidėjo 14,1 proc. Tam įtakos turėjo pervedimai, gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti;

grynasis finansinės sąskaitos investicijų teigiamas srautas, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 2,7 karto ir sudarė 1,0 mlrd. Eur, arba 7,9 proc. BVP (žr. 2 pav.). Šį padidėjimą lėmė teigiamas kitų investicijų grynasis srautas ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos, jie atsvėrė neigiamus portfelinių ir tiesioginių investicijų srautus, susidariusius atitinkamai dėl liepos mėn. išleistos naujos Vyriausybės euroobligacijų emisijos ir dėl reinvesticijų išaugusių įsipareigojimų nerezidentams;

neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 8,9 mlrd. Eur, arba 18,2 proc. BVP;

Lietuvos bendroji skola užsieniui trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo 36,3 mlrd. Eur, arba 74,4 proc. BVP, o grynoji skola – 1,5 mlrd. Eur, arba 3,1 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (75.2 KB download icon)