Lietuvos bankas
2020-11-13
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. rugsėjo mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sudarė 402,1 mln. Eur, palyginti su rugpjūčio mėn., jis išaugo 18,8 proc. Perviršis didėjo dėl reikšmingai (2 kartus) išaugusio užsienio prekybos balanso perviršio (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos balanso perviršis – 152,6 mln. Eur – susidarė dėl sparčiau už importą didėjusio prekių eksporto (atitinkamai 9,4 ir 6,1 %). O paslaugų importas sumažėjo labiau (4,1 %) už eksportą (2,9 %), todėl užfiksuotas nežymus perviršinio paslaugų balanso sumažėjimas (0,8 %). Pirminių pajamų balanso deficitas taip pat sumažėjo (9,1 %);

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį sumažėjo 35,7 proc. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (rugsėjo mėn. – 34,3 mln. Eur) padidėjo 74,8 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (rugsėjo mėn. įmokos sudarė 26,7 mln. Eur), palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 77,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 51,2 mln. Eur – palyginti su rugpjūčio mėn., jie padidėjo 3,4 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,2 mln. Eur – padidėjo 4,7 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (256,9 mln. Eur) nulėmė teigiami kitų investicijų ir portfelinių investicijų grynieji srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius rugsėjo mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (79.8 KB )