Lietuvos bankas
2020-06-30
  • Fotolia_44560560_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

2020 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia 2020 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo rodiklius pagal šalį ir paslaugos rūšį.

Iš skelbiamų rodiklių matyti, kad paslaugų eksportas 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,8 mlrd. Eur, per metus jis padidėjo 9,9 proc., importas – atitinkamai 1,6 mlrd. Eur ir 2,5 proc. Paslaugų balanso perviršis sudarė 1,2 mlrd. Eur, arba 11,0 proc.  BVP, per metus jis išaugo 20,9 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai iš visų paslaugų rūšių 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinių paslaugų eksportas (52,9 %) bei kitų verslo paslaugų importas (38,2 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 60,8 ir 50,5 %) sudarė transporto paslaugos. 2020 m. pirmąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (703,4 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (39,5 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (28) sudarė 71,7 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su 2019 m. atitinkamu ketvirčiu, jis padidėjo 12,7 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 64,8 proc. viso paslaugų importo – per metus jis išaugo 3,0 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 20,8 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (75,4 %) ir kitos verslo (6,3 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus padidėjo 12,2 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 69,5 ir 17,6 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2020 m. pirmojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

2 788,6

100,0

9,9

1 558,8

100,0

2,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

95,2

3,4

23,6

46,0

3,0

8,0

Transporto paslaugos

1 696,9

60,8

8,5

787,4

50,5

–1,5

Keleivių vežimas

30,4

1,1

80,8

30,0

1,9

–8,5

Krovinių vežimas

1 070,5

38,4

13,8

429,2

27,5

5,4

Kitos transporto paslaugos

596,0

21,3

–1,7

328,2

21,1

–8,7

Kelionės

202,9

7,3

–23,7

201,7

12,9

–20,7

Statyba

100,6

3,6

43,5

21,4

1,4

–6,5

Finansinės paslaugos

44,6

1,6

32,3

22,4

1,4

–41,9

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

225,5

8,1

52,9

112,4

7,2

34,3

Telekomunikacijų paslaugos

20,1

0,7

7,8

21,5

1,4

–6,2

Kompiuterinės paslaugos

198,1

7,1

60,3

82,8

5,3

48,8

Informacinės paslaugos

7,3

0,3

38,5

8,1

0,5

56,9

Kitos verslo paslaugos

301,3

10,8

16,9

306,0

19,6

38,2

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

15,2

0,5

47,4

2,4

0,2

19,1

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

85,2

3,1

16,1

81,8

5,2

42,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

200,9

7,2

15,4

221,8

14,2

36,9

Kitos nepaskirstytos paslaugos

121,6

4,4

–0,6

61,5

4,0

5,8

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (106.9 KB )