Lietuvos bankas
2020-06-30
12

2020 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2020 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje apžvelgiamu laikotarpiu sudarė 23,5 mln. Eur ir, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 82,7 proc. Kritimą lėmė srautai Lenkijos (–208,9 mln. Eur) ir Honkongo (–121,8 mln. Eur) kapitalo įmonėse. 2020 m. pirmąjį ketvirtį dominavo skolos priemonių srautas (–299,9 mln. Eur), sumažinęs TUI Lietuvoje srautų apimtį (žr. 1 pav.). Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausi srautai teko nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėms (107,1 mln. Eur), o neigiami fiksuoti apdirbamosios gamybos veiklos įmonėse (–147,9 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 28,8 proc. ir sudarė 246,1 mln. Eur. Dėl reinvesticijų didžiausia TUI pajamų dalis teko Švedijos (101,4 mln. Eur) ir Nyderlandų (95,5 mln. Eur) investuotojams. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų į finansinės ir draudimo (88,2 mln. Eur) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (66 mln. Eur) veiklos įmones;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 5,9 proc. ir 2020 m. kovo 31 d. sudarė 18,3 mlrd. Eur, arba 37,5 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 6 561 Eur TUI (2019 m. kovo 31 d. – 6 199 Eur). Didžiausios investuotojos ir toliau yra tos pačios šalys – Švedija (3,1 mlrd. Eur), Estija (3,1 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,6 mlrd. Eur). Daugiausia TUI Lietuvoje teko finansinės ir draudimo veiklos (4,7 mlrd. Eur) bei apdirbamosios gamybos (2,9 mlrd. Eur) įmonėms;

Lietuvos TI srautas užsienyje buvo teigiamas ir sudarė 48 mln. Eur, tai lėmė didėjusios investicijos į nuosavybės priemones (36,9 mln. Eur). Didžiausias investicijų srautas fiksuotas Kipre (39,1 mln. Eur), o daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos įmones (34,3 mln. Eur);

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 21 mln. Eur. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (13,7 mln. Eur), o pagal ekonominės veiklos rūšis – iš didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (8 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2020 m. kovo 31 d. sudarė 4,2 mlrd. Eur, Lietuvos TI į ES valstybes nares – 87, į euro zonos šalis – 74,7 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Latvijoje (932,1 mln. Eur), Estijoje (709,1 mln. Eur), Nyderlanduose (687,8 mln. Eur) ir Kipre (649,6 mln. Eur) (žr. 2 pav.).

1 pav. TUI srautas Lietuvoje


2 pav. Sukauptosios Lietuvos TI užsienyje

Išsamūs 2020 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.

Pranešimo pdf versija (132.5 KB download icon)