Lietuvos bankas
2020-09-14
  • Fotolia_153001387_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. liepos mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

nors einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis ir reikšmingai sumažėjo (66,1 %), balansas ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 84,4 mln. Eur. Perviršis sumažėjo dėl reikšmingai padidėjusių užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansų deficitų (žr. 1 pav.). Sparčiau didėjęs prekių importas už eksportą (atitinkamai 11,9 ir 6,5 %) padidino užsienio prekybos balanso deficitą – jis sudarė 174,3 mln. Eur. Paslaugų importui padidėjus daugiau (5,9 %) už eksportą (3,2 %), šiek tiek sumažėjo (1,1 %) perviršinis paslaugų balansas – jis sudarė 373,7 mln. Eur. Pirminių pajamų balanso deficitas padidėjo dėl išaugusių investicinių pajamų balanso išlaidų;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 5,7 proc. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų sudarė 20,2 mln. Eur (sumažėjo 30,4 %), apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą – 20,4 mln. Eur, palyginti su birželio mėn., jos sumažėjo 40,7 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 52,8 mln. Eur, palyginti su birželio mėn., padidėjo 2,9 proc., o jų pervedimai iš Lietuvos – 16,9 mln. Eur (padidėjo 3,4 %);

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (228,1 mln. Eur) lėmė reikšmingai padidėjęs teigiamas kitų investicijų grynasis srautas, kuris atsvėrė neigiamą portfelinių investicijų grynąjį srautą, susidariusį dėl išleistos naujos Vyriausybės euroobligacijų emisijos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius liepos mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (74.4 KB )