Lietuvos bankas
2021-03-30
11

2020 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 2,9 mlrd.  Eur, per metus sumažėjo 8,4 proc., paslaugų importas sudarė 1,6 mlrd. Eur ir, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 16,5 proc., praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis (1,3 mlrd. Eur, arba 10,4 % BVP) per metus padidėjo 3,3 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, krito kelionių paslaugų eksportas (77,5 %) ir importas (78,0 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 64,2 ir 56,5 %) sudarė transporto paslaugos. 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (745,4 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (17,3 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 69,9 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su 2019 m. atitinkamu ketvirčiu, jis sumažėjo 3,9 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 61,3 proc. viso paslaugų importo – per metus jis sumažėjo 16,5 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus sumažėjo 1,6 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (80,3 %) ir kitos verslo (6,5 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus padidėjo 4,2 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kitos verslo paslaugos (atitinkamai 85,0 ir 7,1 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2020 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

2020 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

2 896,0

100,0

–8,4

1 561,6

100,0

–16,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

58,5

2,0

–37,1

49,0

3,1

–12,1

Transporto paslaugos

1 859,4

64,2

–0,7

881,5

56,5

–0,4

Keleivių vežimas

17,2

0,6

–63,0

4,7

0,3

–90,1

Krovinių vežimas

1 183,8

40,9

3,8

489,8

31,4

4,2

Kitos transporto paslaugos

658,4

22,7

–4,0

387,0

24,8

5,2

Kelionės

60,0

2,1

–77,5

58,1

3,7

–78,0

Statyba

108,6

3,7

–7,6

16,0

1,0

–31,5

Finansinės paslaugos

51,0

1,8

–8,2

25,2

1,6

–28,6

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

260,8

9,0

28,7

130,3

8,4

–4,7

Telekomunikacijų paslaugos

19,3

0,7

–18,6

20,7

1,3

–20,7

Kompiuterinės paslaugos

232,5

8,0

35,4

99,2

6,4

–1,2

Informacinės paslaugos

9,0

0,3

22,8

10,4

0,7

1,6

Kitos verslo paslaugos

388,4

13,4

–1,8

333,3

21,3

–15,7

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

19,4

0,7

1,7

5,4

0,3

60,7

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

123,3

4,2

20,3

110,0

7,0

37,1

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

245,7

8,5

–10,4

217,9

14,0

–30,1

Kitos nepaskirstytos paslaugos

109,3

3,8

–30,7

68,2

4,4

–9,4

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

2020 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

2020 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (108.8 KB download icon)